a.ga.ma
 
Z
Zahejbák nerovný putt
Zahrajte jistotu! Neriskujte!
Zahrát do džestru zahrát míček do míst, kde se pravděpodobně ztratí
Zahrát do špenátu zahrát do roughu
Zahrát ina zahrát míček přímo do jamky
Zahrát longista zahrát nejdelší drive
Zahřejvač žížal rána po zemi nebo hráč, který hraje topance
Zajíc míček běžící po zemi
Zamést ránu zahrát ránu bez vyseknutého drnu
Zapatovat zahrát putt k jamce
Zatáčka dogleg, break na greenu
Zatáčky nerovné rány
Zatáhnout ránu špatně provést švih
Zavalpad rána, která zůstala za valem (předválečné období na Líšnici, kde mělo staré hřiště greeny zezadu ohraničené valy)
Zavěsit zahrát míček do jamky
Zavřít hůl natočit hlavu hole doleva
Zádíčka velký vyseknutý drn
Záchranka hybrid
Zátah zatažená rána
Zátopek míček běžící dlouho po zemi
Zedkáčko zelená karta
Zelené karty horší hráči
Zelenina zelená karta
Zelenokaretník hráč, který má zelenou kartu, horší hráč
Zelí rough
Zimní týčka kolečka nebo kalíšky, která nahrazují týčka
Zlaťáč jamka zahraná na jedenáct ran
Zmole rokle
Zmrzlina míček, který zakrouží po okraji jamky a spadne do ní
Zmrzna míček, který zakrouží po okraji jamky a spadne do ní
Zůstat na svejch nezlepšovat ani nezhoršovat handicap